Mitä ilmalämpö on?

Ilmalämpö on ulkoilmasta siirrettävää lämpöenergiaa, jota voidaan hyödyntää kiinteistön lämmityksessä ilmalämpöpumpun avulla. Ilmalämpöpumppu koostuu ulko- ja sisäyksiköstä sekä kompressorista, joka tuottaa ilmalämpöpumpun vaatiman sähköenergian. Ilmalämpöpumpun kuljettama lämpöenergia siirtyy ulko- ja sisäyksikön välillä kulkevan kylmäaineen mukana. Hyvän ilmalämpöpumpun COP-arvo (engl. coefficient of performance) eli lämpökerroin on noin 5. Lämpökerroin lasketaan ilmalämpöpumpun käyttämän ja tuottaman energian suhteesta.

Ilmalämpöpumpun hyödyt

Ilmalämpöpumppu on edullinen lämmitys- ja jäähdytysratkaisu niin pieniin kuin suuriin kohteisiin. Ammattilaisen säätämänä se poistaa huoneilman ylimääräistä kosteutta ja parantaa sisäilman laatua. Ilmalämpöpumppu on helppo ja nopea asennetaan, koska se ei vaadi lainkaan erikoisratkaisuja rakenteissa. Motivan mukaan invertteri-ilmalämpöpumppuun liittyvä investointi on useimmiten noin 1 500–2 500 €. Motiva oli mukana myös sähkölämmityksen tehostamisprojekti Elvarissa, jossa vuotuisiksi säästötuloksiksi ilmalämpöpumpun kohdalla saatiin hieman yli 250 pientalokohteen seurantaryhmässä keskimäärin jopa 3 000 kWh suuruinen säästö.